13 februar 2013

Mobning på sociale medier

De seneste dage har der i medierne været flere historier om, hvordan skoleelever mobber hinanden på de sociale medier. 84 % af de adspurgte skoleledere på 400 skoler svarer i en undersøgelse, at de har oplevet eksempler på mobning på de sociale medier. På nogle skoler har man valgt at spærre for adgangen til de sociale medier på skolens netværk, men spørgsmålet er, om et forbud er den rette vej at gå?

Skriftlige ytringer opleves ofte som mere kategoriske og firkantede end mundtlige ytringer. Smileys er et mere eller mindre vellykket forsøg på at tilføre den skriftlige kommunikation nogle af de fordele, som den mundtlige kommunikation har. Skolens elever skal, i mine øjne, lære, hvad denne forskel på det mundtlige og det skriftlige betyder, og de skal lære hvilken magt der ligger i brugen af sociale medier. De skal lære, hvordan man kommunikerer fornuftigt på de sociale medier, på samme måde som de skal lære, hvordan man kommunikerer fornuftigt, når man står overfor hinanden. Og de skal lære, hvornår man skal vælge at benytte sig af den ene eller den anden kommunikationsform.

Det at kunne kommunikere fornuftigt på de sociale medier, og det at vide hvornår man bør flytte kommunikationen ud af det virtuelle rum, og sætte sig ned og snakke om tingene i stedet, er en vigtig del af det at være 'digitalt dannet'. Det er skolens opgave at være med til at sikre, at eleverne formår at kommunikere fornuftigt, både i skolegården og på de sociale medier. Det er også skolens opgave at være med til at sikre, at eleverne kan vælge de sociale medier fra og den mundtlige samtale til, når der skal kommunikeres om konflikter og personlige emner.

Jeg tror ikke, at et forbud mod brugen af sociale medier hjælper nogen. Eleverne er også på de sociale medier udenfor skoletiden, og den mobning der foregår online, er nærværende 24/7. Derfor er det nødvendigt at skolerne tager problemstillingen op, og lærer eleverne at bruge de sociale medier på fornuftig vis, så mobning undgås.

De sociale medier kan føre rigtigt mange gode ting med sig, men det kræver at de bruges på fornuftig vis. Det er, i mine øjne, skolens opgave at være med til at sikre, at eleverne opnår den digitale dannelse, der kan gøre dem i stand til at få det bedste ud af de sociale medier.