05 juni 2012

Highlights! - fra konferencen Designs for Learning i København 25.-27. april 2012


Af Rasmus Fink Lorentzen, programkoordinator i CELM

Jeg deltog for CELM i den tredje udgave af den internationale konference Designs for Learning som arrangeres af Aalborg Universitet og Stockholms Universitet. Konferencen har fokus på læringsmiljø og IKT (informations- og kommunikationsteknologi). Der var rigtig mange spændende bidrag på konferencen; i relation til CELM vil jeg fremhæve professor Diana Laurillard fra London Knowledge Lab som præsenterede en model over forskellige relationer mellem læringsmiljøer, teknologier og den lærende. 
Nikolaj Frydensbjerg Elf fremlagde en række spændende resultater fra sin undersøgelse af brugen af smartphones i gymnasiet. Der er tilsyneladende en del paralleller til de mange igangværende initiativer med tablets og undervisning i grundskolen. Fx fremhæver Elf at den teknologiske dimension meget nemt synes at overskygge lærerens didaktiske overvejelser med undervisningen. 
Professor Birgitte Holm Sørensen, Aalborg Universitet, og professor Staffan Selander, Stockholms Universitet, fremlagde en kategorisering af IKT-baserede læringsmiljøer, og Selander arbejdede i en workshop videre med nye metodiske overvejelser når de mange mobile teknologier gør læringsmiljøet mobilt: Hvordan kan man observere hvad der egentlig foregår? 
Afslutningsvis kan nævnes professor Jonas Löwgrens forelæsning om det gode design og dets natur, som viste at simple teknologier som QR-koder og mobile kameraer nemt kan udgøre omdrejningspunktet i nyskabende didaktiske designs. Konferencen finder næste gang sted i Stockholm i 2014.

Programmet for konferencen 2012 er tilgængeligt her: http://designsforlearning2012.aau.dk/

Nikolaj Frydensbjerg Elfs rapport, Mobilens (u)muligheder, kan hentes her: http://www.nikolaj-frydensbjerg-elf.dk/main/top/index.php

Ingen kommentarer:

Send en kommentar