22 august 2012

iPads, motivation og studieforberedelse


I Politiken kunne man i går læse, at man i Greve Kommune har indkøbt iPads til alle kommunens 10. klasses elever. Formålet med denne indsats er dels at øge elevernes motivation, og dels at bygge bro til ungdomsuddannelserne.

Med stor sandsynlighed vil det lykkes at motivere eleverne ved at give dem en iPad. Mange undersøgelser, heriblandt en indledende iTEC undersøgelse fra marts 2012, peger på, at eleverne gerne vil være aktive i undervisningen. En 1:1 satsning, hvor man giver hver elev mulighed for at arbejde på hans/hendes eget stykke udstyr (og hvor didaktikken tillader eleverne at være aktive), vil derfor nok motivere eleverne. Hvorvidt det så er en iPad/tablet eller en laptop, der bedst kan anvendes i en sådan 1:1 satsning, er en anden diskussion.

Når det kommer til at bygge bro til ungdomsuddannelserne, er det måske mere tvivlsomt, om satsningen i Greve vil have den ønskede effekt. Hvis målet er, at vænne eleverne i 10. klasse til at anvende nogle af de værktøjer man bruger på ungdomsuddannelserne, er det i mine øjne en forkert strategi at give dem en iPad. En undersøgelse jeg gennemførte i foråret viser, at langt størstedelen af de elever på Århus Købmandsskole som både ejer en iPad og en laptop, foretrækker at medbringe deres laptop i undervisningen. Som begrundelse herfor giver de primært, at det er langt nemmere for dem at skrive noter på en laptop, og at den er mere anvendelig ved opgaveløsning. Hvorvidt billedet er det samme på andre ungdomsuddannelser er naturligvis usikkert, men undervisernes krav til skriftlighed og anvendelse af forskellige programmer i de forskellige fag på ungdomsuddannelserne minder nok om hinanden.

Satsningen i Greve er indtil videre et forsøgsprojekt. Derfor vil man i kommunen løbende spørge lærere, elever og forældre, om de er tilfredse med at have fået udleveret iPads. Noget af det man måske burde spørge eleverne om i den sammenhæng er, om de helst ville have haft en iPad eller en laptop/ultrabook. Med et sådant spørgsmål kunne man muligvis få afdækket, om iPad’ens funktionalitet i sig selv har en motiverende effekt, eller om det i højere grad er den øgede elev-aktivitet (eller måske udleveringen af et stykke udstyr), der er motiverende. Man kunne også spørge de elever, som allerede er startet på en ungdomsuddannelse, om de tror en eventuel anvendelse af iPads i deres 10. klasse-forløb kunne have været med til at forberede dem til deres ungdomsuddannelse og have forberedt dem på de krav, man møder på ungdomsuddannelserne. 

Hvad tror du – er iPads det rette værktøj til at motivere 10. klasses elever, og til at bygge bro til ungdomsuddannelserne?

1 kommentar:

  1. Jeg har en iPad, som jeg bruger rigtigt meget både til studierne generelt og især til eksamensforberedelse - det booster helt klart min motivation, at have gode redskaber at arbejde med, når der skal terpes.

    SvarSlet