30 januar 2012

Folkeskolens digitale (s)tilstand

En ny rapport fra KMD Analyse byder på et realitetstjek for de store ambitioner for folkeskolens brug af it. Undersøgelsen viser, at der er store forskelle på de danske folkeskolers brug af it, og at der stadig er relativt langt til regeringens målsætninger om en mere digital folkeskole.

Har man fulgt mediernes fokus på it og skoleområdet, kan man godt indimellem få det indtryk, at iPads i klassesæt, avanceret brug af web 2.0 og andre smarte programmer er en aktiv del af dagligdagen i folkeskolen, men virkeligheden ser mange steder anderledes ud. Hver femte skole er ifølge undersøgelsen sakket decideret agterud, både i forhold til deres teknologiske infrastruktur, it-kompetencer og generelle strategiske fokus på it. Dertil kommer, at yderligere 39 % af skolerne ligger under middel, hvilket sammenlangt vil sige, at 58 % af alle skolerne placerer sig under middel eller det, der er værre.

Derudover fremgår det af rapporten, at, 49 % af lærerne altid eller ofte oplever problemer med de bærbare pc’er, mens 40 % altid eller ofte har problemer med det trådløse netværk og hele 74 % af underviserne har angivet, at de i nogen grad, høj grad eller meget høj grad bruger teknologien mindre end de ønsker pga. tekniske problemer.

Undersøgelsen viser dermed også, at man ikke når langt med store it-ambitioner, når de mest basale it-tekniske ting ikke er på plads. Hvad hjælper en fancy ny iPad, når man ikke kan gå på nettet?

Når 24 % af alle lærerne angiver, at de aldrig eller sjældent bruger it i undervisningen og syv ud af ti angiver, at de savner overblik over udbuddet samt evne til at vurdere digitale værktøjer, læringsuniverser og programmer, vidner det om at inddragelsen af it, ikke bare kan forventes at ske af sig selv. Det kræver en indsats både teknologisk, men i høj grad også i forhold til at uddanne lærerne, og give dem redskaber til at sætte teknologien i en pædagogisk og didaktisk kontekst.

Generelt viser undersøgelsen, at der er store forskelle indbyrdes på de forskellige folkeskoler, mens nogen skoler, som tidligere angivet, sakker agter ud, er der dog også skoler, som er godt med på it-bølgen, det er dog kun ca. hver syvende.

Der er dog også positive aspekter at hente i rapporten, fx er hovedparten af både skoleledere og lærere er positivt indstillede overfor brug af it i undervisningen. Det fremgår således, at 90 % af skolelederne siger, at digitale værktøjer bør indgå som en naturlig del af undervisningen, samt 60 % af lederne mener at øget brug af digitale læremidler kan øge kvaliteten af undervisningen i henholdsvis høj - eller meget høj grad. Også lærerne er positive, og mener, at der kan være en læringsmæssig gevinst ved brug af it og digitale læremidler i forhold til: individuel træning af kundskab og færdigheder (85 %), tværfaglige projektforløb (81 %), tavlebaseret klasseundervisning (67 %) og gruppearbejde (62 %). Dette viser altså, at der, til trods for de tidligere nævnte problemer, alligevel generelt er en rigtig positiv indstilling til inddragelse af it, som det helt er oplagt at bygge videre på.

Der er altså rig mulighed for forbedring i forhold til folkeskolens brug af it også i årene fremover, hvis skolerne skal leve om til forventningerne og forhåbninger om en folkeskole, hvor it naturligt indgår. Men det kræver en indsats og et langt bredere fokus. Det kræver en samlet strategi på området, der ikke blot omhandler anskaffelse af den nyeste teknik, men inddrager langt flere aspekter i forhold til at inkludere pædagogisk praksis, aktivere lærere og ledelse - og det kræver, ikke mindst, at den helt grundlæggende teknologiske infrastruktur er på plads.

Hvordan ser virkeligheden ud på din skole? Er der stilstand i folkeskolens brug af it? Og hvordan bliver it en naturlig del af den danske folkeskole? – Dét kunne det være rigtigt spændende at få nogle tilbagemeldinger på.

Rapporten kan læses i sin helhed på www.kmd.dk/analyse

Rapporten bygger ifølge KMD Analyse på data fra en survey med deltagelse af skoleledere fra 312 af landets folkeskoler fordelt på 89 af landets kommuner, en survey med deltagelse af 606 folkeskolelærere fra Userneeds Danmarks panel samt kvalitative interviews med 14 folkeskolelærere fra 7 forskellige skoler.

Kilde:
”Folkeskolens digitale tilstand: Udfordringer og muligheder”, KMD Analyse. Januar, 2012. www.kmd.dk/analyse

Ingen kommentarer:

Send en kommentar