26 april 2012

9 postulater om iPads i undervisningen

Rundt omkring i landet eksperimenteres der i øjeblikket med tablets (især iPads) i undervisningen som erstatning for bærbare computere (laptops). Enkelte kommuner har indkøbt iPads til alle elever og lærere, mens andre går mere forsigtigt til værks og lader nogle få klasser afprøve iPads i undervisningen i et halvt år, inden beslutningen om at indkøbe iPads til alle træffes. Der findes ingen forskningsresultater, som entydigt viser, at iPads eller andre tablets understøtter elevernes læring bedre end laptops. Størstedelen af begrundelserne for at indkøbe iPads til skolerne (fremfor laptops) hviler derfor på udokumenterede postulater, som primært er funderet i tekniske eller økonomiske overvejelser – ikke pædagogiske eller didaktiske. Der er derfor god grund til at stoppe op og overveje, om tablets er den rette vej at gå, hvis man som skole skal indkøbe nyt it-udstyr.
  
Herunder følger en liste med de væsentligste af de postulater, der bruges som begrundelser for at indkøbe iPads (og ikke laptops) til brug i undervisningen. Hvert postulat er fulgt op af en eller flere faktuelle oplysninger, som belyser dets validitet. I forlængelse af listen gives en række anbefalinger til, hvilke overvejelser man bør gøre sig forud for ethvert indkøb af it-udstyr til brug i undervisningen.


9 postulater om iPads i undervisningen


1. En iPad støtter læring bedre end en laptop fordi den er mere mobil; den er lettere at have med og holder strøm længere.


Fakta:
De fleste ultrabooks (laptops som er underlagt krav om bl.a. lav vægt, lang batteritid, hurtig opstartstid etc.)[1] vejer max 1,5 kg. De har, som andre laptops, en bagside på skærmen, som beskytter den mod slag og stød.

De fleste ultrabooks kan holde batteri i mindst 6 timer – det er ikke helt så længe som en iPad, men længere end de fleste børn er i skole. Derudover tager det næsten 6 timer at lade den nye iPad op – hvilket er langt længere tid, end det tager at oplade en ultrabook.

 

2. En iPad støtter læring bedre end en laptop fordi der findes mere relevant, dansk undervisningsmateriale til den.


Fakta:
Windows og MacOS vil I løbet af ca. 6 måneder komme i versioner, som både lader dig afvikle Apps og traditionelle programmer på din laptop.

Udbuddet af webbaserede tjenester til brug i undervisningen eksploderer i disse år, og langt de fleste af dem fungerer bedst med en større skærm og brugen af tastatur og mus.

90 % af alt eksisterende dansk e-læringsmateriale er udviklet i Flash, og kan ikke afvikles på en iPad. Flash vil muligvis forsvinde fra alle mobile enheder indenfor de nærmeste år, men vil stadig kunne afvikles på laptops.

 

3. En iPad støtter læring bedre end en laptop fordi dens brugerflade er intuitivt designet og lettere at anvende i undervisningen.


Fakta:
Flere undersøgelser viser, at iPads og andre tablets ikke anvendes til ret mange arbejdsrelaterede opgaver. En iPad er primært designet til konsumering af forskellige typer af information, og egner sig i mindre grad til større produktion af tekst eller arbejde i eksempelvis regneark[2]. Selvom en iPad kan benyttes til produktion, vil en laptop kunne det samme – bare bedre.

Eksperter udtaler, at længere tids brug af tablets, pga. den ringe ergonomi, er usundt for bl.a. skuldre, hænder og nakke[3].

Undersøgelser viser desuden, at et flertal af elever på ungdomsuddannelser foretrækker at medbringe deres laptop til undervisningen fremfor deres iPad - selvom de ejer begge dele[4]. Den primære begrundelse fra eleverne er, at en iPad er for besværlig at skrive på.

 

4. En iPad støtter læring bedre end en laptop fordi den gør det lettere at kontrollere om eleverne laver irrelevante ting på skærmen under forelæsninger/tavleundervisning.


Fakta:
På en laptop kan du lukke låget - det kan du ikke på en iPad.

 

5. En iPad støtter læring bedre end en laptop fordi den er langt hurtigere til at starte op fra dvale.


Fakta:
En ultrabook starter op fra dvale på max 7 sekunder[5]. Det er næsten lige så hurtigt som en iPad.

 

6. En iPad støtter læring bedre end en laptop fordi den er lettere at koble til projektorer etc.


Fakta:
En iPad kræver omformer til både VGA og HDMI for at kunne forbindes til projektorer og smartboards. Det gør en laptop ikke.

 

7. En iPad støtter læring bedre end en laptop fordi du bedre kan sikre opnåelse af kravene i Fælles Mål med den.


Fakta:
En iPad er primært designet til at konsumere information, ikke til at producere den. En laptop er derimod designet til både konsumering og produktion.

I forhold til at understøtte produktion og formidling samt kommunikation, videndeling og samarbejde (2 af de 4 overordnede temaer i faghæfte 48)[6], giver det en række begrænsninger at anvende en iPad i undervisningen i stedet for en laptop.

Også i forhold til at søge informationer i danske og internationale artikelsamlinger, er en laptop at foretrække fremfor en iPad. En iPad kan i mange tilfælde ikke vise søgefunktionerne korrekt på disse hjemmesider, og de apps som findes til de forskellige artikelsamlinger giver ikke de samme muligheder for at filtrere søgningen som hjemmesidernes søgefunktioner.

 

8. En iPad understøtter 1:1 undervisning bedre end en laptop.


Fakta:
En iPad understøtter pg.a. dens fokus på konsumering af information primært en instruktivistisk 1:1 undervisningsform, og kun i mindre grad en konstruktivistisk og en socialkonstruktivistisk 1:1 undervisningsform. Størstedelen af de nye webbaserede kollaborative samarbejdsværktøjer, som egner sig til brug i 1:1 undervisning (fx Google Docs, Live Skydrive, Hackpad, Wikispaces, Blogger etc.), fungerer langt bedre på en laptop end på en iPad.

 

9. En iPad er billigere end en laptop.


Fakta:
En ultrabook koster fra ca. 6.000,- kr, mens den billigste iPad koster 3.700,- kr. Oven i iPad’ens pris skal dog lægges evt. ekstraudstyr som tastatur, adaptere etc. Der findes endvidere langt mere gratis tilgængeligt læringsmateriale til laptops end til iPads. I sidste ende er en iPad altså ikke nødvendigvis den billigste løsning.5 anbefalinger til skoler ved indkøb af it-udstyr


I nogle tilfælde kan iPads eller andre tablets være den rette løsning - en tablet kan, som det ses ovenfor, ikke erstatte en laptop, men den kan være et godt supplement, fx i form af et klassesæt til indskolingsklasserne.

Inden man indkøber iPads eller andet nyt it-udstyr til undervisningen, bør man gøre sig en række overvejelser over, hvorvidt it-udstyret kan understøtte den ønskede pædagogik og didaktik, og hvorvidt det rent faktisk kan støtte elevernes læring. Herunder gives et bud på nogle af de overvejelser man bør gøre sig.

 

1. Overvej, hvilket læringssyn I ønsker skal ligge til grund for undervisningen på jeres skole

 • Er læring en social eller en individuel proces?
 • Forudsætter læring aktivitet og produktion hos den lærende, eller er den lærende at opfatte som en passiv modtager af viden?
 • Hvilket udstyr understøtter bedst det læringssyn, I ønsker skal dominere på jeres skole?

 

2. Overvej, hvad undervisningens formål og læringsmål er, hvem målgruppen er, og på hvilke måder I ønsker at organisere undervisningen

 • Hvilket udstyr understøtter bedst undervisningens formål?
 • Hvilket udstyr får målgruppen i det lange løb mest ud af at anvende? Hvad vil de komme til at anvende i deres videre uddannelsesforløb og på arbejdsmarkedet?
 • Hvilket udstyr understøtter bedst flest af de organiseringsformer, I vil anvende?

 

3. Overvej, hvilken pædagogisk mer-værdi it-udstyret giver undervisningen

 • Hvordan gør it-udstyret undervisningen bedre?
 • Hvilke nye pædagogiske og didaktiske muligheder giver it-udstyret?
 • Er det valgte it-udstyr det, der giver flest pædagogiske og didaktiske muligheder, eller findes der et alternativ, som er bedre?

 

4. Undersøg, hvilket it-udstyr eleverne foretrækker

 •  Alle elever siger ja tak til nyt it-udstyr – men af hvilke grunde?
 • Hvilket udstyr foretrækker eleverne at arbejde og lære med?

 

5. Følg ethvert indkøb af it-udstyr til brug i undervisningen op med pædagogiske og didaktiske kurser for underviserne

 • Hvilke nye didaktiske og pædagogiske muligheder giver it-udstyret underviserne?
 • Hvordan påvirker it-udstyret undervisningens didaktiske struktur?


42 kommentarer:

 1. Som psykologi(speciale)studerende der skriver speciale om ipad i elevers læring må jeg stærkt tage afstand fra dette indlæg. Jeg undersøger ipad som læringsredskab i odder kommune. Jeg har ikke interesser i Odder Kommunes iPadsatsning udover min forskning. Jeg foretager klasserumsobservationer og fokusgruppeinterviews. Jeg har følgende kommentarer til dette indlæg.

  Hvor er det et usagligt og fesent indlæg. Jeg håber bestemt ikke at folk printer dette ud og tager med til deres leder på skolen/kommunen for at sige at der er evidens for at iPad ikke kan bruges. Du burde skamme dig.

  Det følgende kommer lidt ustruktureret, men jeg orker ikke at bruge den fornødne tid på at opstille det rigtigt. (Selvom jeg nok ender med at bruge lige så lang tid på dette indlæg, som du har gjort i din samlede research proces.)

  - At henvise til små artikler i emagasiner der er kommercielt finansierede
  - At henvise til andre blogindlæg fra eget side.
  - At henvise til undersøgelser der er foretaget for at afdække fritidsbrug og bare overføre direkte til skolebrug. (i øvrigt viser henvisning 2 at 80% ikke vil bytte deres iPad for en ultrabook)
  - At opslå flash som et stort problem (html 5 kommer snart) så det er ikke et issue.
  - At henvise til artikler der mere end et år gamle, når du trækker på nyhedsværdien.
  - At fortælle at en iPad kun duer til nyhedskonsummering. Ja det duer den til, men brug da din fantasi og tænk over hvad den også kan bruges til.
  - At en iPad ikke kan lukkes låget på, nej for fanden din klovn, den har ikke et låg. Men den kan sætte i dvale eller vendes på hovedet for samme effekt.
  - Strøm er ikke et issue, hverken i alm. bærbare, ipads eller ultrabooks
  - Mine undersøgelser viser at eleverne faktisk skriver deres stile på iPad’en, så tag den.
  - Fordi du (og jeg) i 1990’ern tæskede store datasæt igennem i excel og lærte alle funktionerne i word er det jo ikke det samme som at eleverne har bedst af det.
  - Det er sikkert rigtigt at elever i gymnasiet vil have mere glæde af en ultrabook, men det skyldes så også delvist at de efterhånden er blevet skolet ind i et system hvis præmis opfylder sig selv :)
  - Hvor er du lam når du læser Kirsten Pipers indlæg om ergonomi. Du nævner en undersøgelse? Der er ingen undersøgelse der viser at tablets er dårlige. Du trækker selv den konklusion på baggrund af Kirstens udsagn. Desuden siger hun at en bærbar computer herunder en tablet aldrig vil kunne erstatte en stationær arbejdsstation. . . jamen så duer din ultrabook jo heller ikke. Desuden så kan din ultrabook kun bruges til at skrive på tastaturet på. Du kan ikke rejse dig, bevæge dig rundt og filme, optage lyd, mm. Mon Kirsten Piper har været ude i en skole, der bruger iPads og set hvordan den bliver brugt? Nej, og det har du heller ikke. Og ja hvis din fantasi men en iPad ikke rækker til mere en at skrive en lang tekst i tekstbehandling, så burde du holde dig til din ultrabook.
  - Du skriver at en iPad skal bruge en omformer for at sættes til en skærm. Jamen tror du så ikke at Odder Kommune har købt en til hver klasse? En udskrivning på få tusind kroner for en hel skole
  - Du skriver om at søge i danske og internationale artikelsamlinger, og at en ipad ikke kan. Nej det er ganske givet. Men helt ærligt, hvor mange elever i folkeskolen bruger det? Og hvis de gør så kan de vel bruge computerlokalet, det burde være til at få en ledig tid, (efter alle bruger deres iPad). Måske du selv skulle bruge lidt tid på at finde lidt artikler der kunne underbygge dine overdrevne postulater.
  - Du skriver at de fleste webbaserede tjenester duer bedre på en bærbar computer. Ja det gør de hvis du bruger en bærbar computer. Du sammenholder dem jo med det du kender og bruger. Jeg kan fortælle dig at der ikke er nævneværdige problemer i Odder Kommune vedr. sømløs integration med skyen, hvad platformen end hedder.
  - Du nævner at der findes mere tilgængeligt materiale til en bærbar end til en iPad. Der er 220.000 programmer til iPad og kun en tredjedel koster penge. Det giver til ret mange gratis programmer.
  fortsættes

  SvarSlet
 2. (indlæg forsat fra ovenfor)

  - Hele pointen i det nye årtusind er jo netop at eleverne skal se hvad de tilgængelige redskaber (her apps) kan tilbyde dem i deres konkrete opgaveløsning og målopfyldelse. Hvem er du til at sidde og bestemme hvilke programmer og platforme, der skal bruges til at opfylde målene?
  - Hvis du tror det handler om at finde et godt program til hvert fag, så tager du fejl. For selvfølgelig kan man ikke nøjes med et godt program til hvert fag. Det er logisk. Men hov, hvad med den analoge skole – der har de kun én bog til hvert fag (groft sagt). Nej det handler om at have adgang til grundbog i e-bog, at bruge nettet, at forklare for sig selv, at optage sin forsøgsopstillinger, at lave en dukkefilm omkring navneord, at optage sin egen oplæsning af fremmesprog og dele med sin lærer, at prøve sjove sprogspil hvor iPadens gyroskop bruges i sprogundervisningen mm. Brug din fantasi og slip den løs.
  - Dermed ikke sagt at du er fuldstændig fri for bøvl ved at købe iPads. Der findes ikke bøvlfrie it løsninger. Og løses nogle problemer skabes nogle nye. Essensen er hvilke muligheder redskabet tilbyder læringen, og der bærer dit indlæg tydeligt præg af din overbevisning, manglede indsigt i reelle situationer og lider af mangel på understøttelse af dine synspunkter.

  Mvh Michael Maagaard.
  michael@maagaard.be
  Jeg stiller mig gerne til rådighed for uddybning af ovenstående på mail.

  SvarSlet
 3. Kære Mikael Maagaard
  Jeg vil anbefale dig at skrive dit speciale i en lidt mere akademisk tone. Det er godt at bygge sit akademiske arbejde på engagement, men det er ikke godt hvis det gør en ensidig og hvidglødende af raseri.

  Jeg synes du skal tage de enkelte udsagn op og diskutere dem, ikke blot gå efter manden og metoden (din kritik lider i øvrigt i mine øjne af langt mere fordomsfuldhed). Fx er det jo ikke nok at de fleste nyere browsere i dag kan køre HTML 5, hvis de undervisningsmaterialer der er udviklet, er udviklet i flash. Det bliver de jo ikke html 5 af.

  Så vidt jeg kan se er der rigtig mange gode overvejelser i Niels Jakobs indlæg. Det er væsentlige problemstillinger han påpeger - nogle af dem på baggrund af delvis uafklarede spørgsmål, naturligvis. Sådan må det være, når vi har at gøre med en ny teknologi som vi ikke kender ret godt. Pointen er jo at de politikere og andre beslutningstagere der i øjeblikket bruger uanede mængder millioner på iPads, ikke ved hvad de gør. Niels Jakob giver dem nogle gode spørgsmål at stille.

  Og så er det jo befriende at der i denne diskussion faktisk stilles didaktiske spørgsmål. Hvis alle indkøb af teknologi skete på baggrund af Niels Jakobs 5 spørgsmål, ville vi være rigtig godt hjulpet (og have sparet mange milliarder...). Som psykologistuderende har du naturligvis her et stort arbejde at gøre i forhold til at læse dig ind på og forstå hvad skolen egentlig går ud på, så det håber jeg at du gør mens du undersøger hvordan iPad'ene bruges i Odder (et tip: Målet er ikke læring af hvad som helst, men læring af noget helt bestemt - en af de store udfordringer med it i skolen er aktivisme, dvs. at vi glædes over at eleverne gør noget og er glade. Det er bare ikke nok...).

  Så tak skal lyde her fra til Niels Jakob for samlingen af disse forestillinger om iPad og et bud på hvorfor de ikke nødvendigvis holder vand. Lad os få en ordentlig diskussion og lad os få produceret mere viden på området, så vi kan få kvalificeret diskussionen - og ikke mindst beslutningerne om indkøb af it til skolen.

  SvarSlet
 4. Først og fremmest undskyld til Niels Jakob, mit første indlæg er skrevet i en ubehagelig tone.
  Jeg bliver bare så ophidset når jeg ser en form, der signalerer lødighed og velundersøgt præsentation af fakta, når der mere er tale om ytring af personlig holdning. Særligt fordi der sidder mange decision-makers derude og læser dette.

  Velkommen til debatten Jeppe Bundsgaard, de fleste af os der læser herinde ved at du er en kapacitet på området og bestemt ved hvad du taler om. I min
  læreruddannelse brugte jeg en stor del af dit ph.d. arbejde i min danskeksamen.
  Når det kommer til mit eget speciale, så er tonen anderledes akademisk, derfor så befriende at skrive helt uden binding (desværre så lidt for negativt i tonen).

  Først en kommentar til hele 1:1 debatten (iPad eller bærbar under et). Jeg mener vi bør starte her!

  Jeppe, du har så evigt ret i at ”aktivisme” som du skriver om, er et issue. Det er ikke nok at eleverne render rundt på skolen, er glade og ”laver en masse med deres elektroniske grej”. Det batter ingenting. Der er heller ikke nok at eleverne er glade for at komme i skole og er mere motiverede for skolearbejdet (selvom det selvfølgelig er godt for trivslen). (se Tallvid, M. (2010). En-till-En Falkenbergs väg till framtiden?) Falkenberg viste desuden at elevernes resultater til afgangsprøverne faldt støt i perioden med 1:1 (2007-2010). Tallvid nævner en rækker andre faktorer til årsag for faldet, men det er bemærkelsesværdigt. Som Larry Cuban nævner (2006 med artikeltitler som 1:1 laptops transforming classrooms: Yeah, sure.) så er der ingen effektundersøgelser, der påviser signifikant positive effekter på testscore af 1:1. Der tænkes særligt på de første to store ”state-wide” forsøg med 1:1 (Texas Immersion Project, 2002) og et initiativ kaldet MLTI, der dækkede hele staten Maine (2001) (120 mio USD). Resultaterne viste desuden at over en firårig periode var der ingen sammenhæng mellem forsøget med 1:1 og ”student self-directed learning or their general satisfaction with schoolwork” (TIP, s.84).

  Så nej 1:1 er ikke et vidundermiddel. Men som Weston og Bain (2010) er inde på så er 1:1 ikke anderledes end andre forsøg på at reformere/udvikle folkeskolen. Det er blot så tydeligt hvordan indsatsen ser ud. Det er mindre synligt (udefra) hvis man indfører Coorporative Learning eller LP metoden i hele kommunen. Alle forsøg på at udvikle skolen/uddannelse er træge og ifølge flere amerikanske forskere næsten umulige at gennemføre i en kortere periode (under fem år) (Goodlad, 2004; Lortie, 2002; McLaughlin & Talbert, 2001; Sizer, 2004) der samstemmende giver skylden til “non-differentiated teaching practices that largely remain uninformed by research about what it takes to significantly improve student learning and achievement” (Weston & Bain, 2010, s.8).

  Med andre ord er det praksis der er problemet (uanset om det er 1:1 eller andet, man forsøger at implementere). De fortsætter med, at de fleste tiltag indenfor uddannelse “promising as they may appear, too often are co-opted, diluted, or diminished to generate any widespread effect on teaching or learning.” (begge i Weston og Bain, 2010, s.8+9). Man kan argumentere for at de danske udformninger af 1:1 vi har set indtil nu er mere gennemgribende (eks. Odder Kommune hvor alle elever har fået en iPad) og dermed ikke falder under ovenstående.

  Fortsættes (der må åbenbart kun være 4096 tegn:)

  SvarSlet
 5. Et spændende perspektiv som jeg mener iPaden opfylder væsentligt bedre end en bærbar pc er det som Kolderie og McDonald (journalister og undervisere) taler om:

  ”IT is enabling the emergence of a new kind of pedagogy that is focused on meeting the needs of individual students (“mass customization”). This IT-enabled approach would mark a departure from current pedagogy in which all students are treated more or less alike (“mass production”). (Kolderie & McDonald, 2009).”

  Der er her tale om noget man kunne kalde masse-individualisering. Et grimt navn, der klinger i retning af designer-consumerproducts og customfit jeans fabrikker og lign. Men idéen er interessant. Er løsningen på industri skolen, hvor alle behandles ens (samme bøger opgaver mm.) at vi fortsætter i samme linje og giver dem den samme computerenhed og den samme opgave og så de selv i høj grad kan påvirke deres valg af redskaber for at løse disse opgaver.?
  Måske er det løsningen? Vi har erfaring med industriskole en masse, er dette fremtiden? Spændende.

  Fortsættes (der må åbenbart kun være 4096 tegn:)

  SvarSlet
 6. Nu skal det jo ikke være nogen hemmelighed at du, Jeppe Bundsgaard har været hurtig ude og udtalt dig kritisk ift. Odder Kommune og deres iPad satsning. (http://www.folkeskolen.dk/69725/forsker-koeb-ikke-ipad-til-skolen) Du udtaler blandt andet at det er farligt med en forkert opfattelse af apps til iPaden: ”De bliver ikke kreative og selvstændigt tænkende af behavoristiske træningsprogrammer, som kunne være fra 1960'erne - blot nu med strøm til". Du har så evigt ret. Det handler ikke om at finde den gyldne app, der kan løse et fags problem for evigt. En sådan app findes ikke. Men for at gentage min pointe fra før, så har vi jo i mange år givet eleverne en bog og gjort præcis det. Det bliver noget nemmere for skoler at skifte deres abonnementer på e-bøger hvert år (eller i diverse faggrupper internt på skolen) end at skifte bogsystemer ud.

  Men din kritik går netop på at se et fritidsprodukt i en skolesammenhængen. Det er uretfærdigt. I de undervisningssituationer jeg har overværet har elever anvendt minimum 8-10 forskellige apps i løbet af 90 min. for at løse de opgaver de har mødt.

  Jeg mener, at kernen i enhver undervisning må være at læreren stiller eleverne overfor et problem, der kan være tættere på eller længere væk fra elevernes hverdagsverden og umiddelbare perception, afstemt efter deres nuværende formåen og så ellers vejleder eleverne imens de overtager dette mål og bruger det til at styre deres brug af redskaber til at løse udfordringen. Her er min pointe at I er alt for hurtigt ude (begge to) til at dømme iPaden ude som et redskab til dette. Ja, der er ting iPaden ikke kan gøre så godt som en bærbar computer (dem har jeg nævnt), men den kan så mange andre ting lysår bedre end en bærbar computer kan. Jeg vil vove den påstand at den inspirere til mere kreativitet en end bærbar computer (om lærerne så kan tøjle og kvalificere dette er en anden diskussion – nu taler vi om redskabet). Det er muligt at man skal have eleverne over på alm. pc’ere til visse delopgaver (og artikelsøgning mm.), men det omvendte gør sig også gældende, skolen sparer mange penge på kameraer, lyd og videoudstyr (der normalt har det med at forsvinde). Så ja nogle få ting bliver mere besværligt at opfylde fællesmål med på en iPad, men langt flere ting bliver nemmere og mere naturligt.

  Jeg ved godt, at jeg på ingen måde kan udsige noget om læringen med iPads i Odder Generelt. Jeppe, du er den første til at oplyse os om at det er undervisningen der skal ændres og reformerer (uanset hvilke elektroniske midler der bruges). Jeg er helt enig. Men det jeg ser og oplever i Odder (og ja det kan være jeg er helt utrolig heldig og at resten af kommunen slet ikke kan følge med på dette plan), det er meget interessant.

  Jeg ser elever, der henter apps efter behov, undersøger (1) om de kan bruges til at løse opgaven med (2) hvordan de klarer dette ift. andre apps (3) hvordan denne app og viden kan integreres med deres portfolio (4) alt dette i tæt samspil med de andre elever. Jeg ser elever, der producerer og laver noget i langt størstedelen af skoledagen. De forsøger ihærdigt og de arbejder med at se hvordan de bedst muligt kan løse problemstillinger og fremstille deres produkt i en hensigtsmæssig form.

  I øvrigt vil jeg sige at de gode råd Niels Jakob giver til planlægning af indkøb af IT er helt centrale. Desuden bør man på ingen måde tro at man kan købe sig til løsninger ved at nedsænke eleverne i IT. Det er undervisningen, der skal ændres.

  En kommentar til det tekniske vedr. en iPad. Det er desværre ikke så let at styre en hel kommunes iPads. Det er ikke som din iPad derhjemme. Der er nogle udfordringer ift. opdateringer, der ikke er løst endnu. Selvom man slipper for en masse velkendt bøvl, så kommer der noget nyt til og IT manden er ikke arbejdsløs (endnu). Den positive udlægning af dette vil være at der er tale om begyndervanskeligheder som Apple må løse hvis de vil sælge flere iPadløsninger til andre kommuner.

  Mvh Michael Maagaard

  SvarSlet
 7. Hej Michael Maagaard

  Alt forladt omkring tonen - din hidsighed bundede jo åbenbart i en misforståelse af bloggen som genre :-). Dog vil jeg gerne pointere, at indlægget rent faktisk ER skrevet til beslutningstagere, i håbet om at de må tænke sig godt om inden de investerer i nyt it-udstyr til undervisningen.

  Din diskussion af hvorvidt 1:1 er en god løsning for skolen er spændende, men falder uden for blog-indlæggets emne. Jeg vil derfor blot konstatere at det nok er den vej vi går - og man kan argumentere for, at det også er den vej det i EVA's 2009-rapport "It i skolen" anbefales at vi går.

  Diskussionen, som jeg rejser i indlægget, går på, hvorvidt iPads eller laptops bedst modsvarer kravene i en 1:1 skole. Det forholder du dig til i den 5. af dine kommentarer. Du skriver dette:

  "Jeg vil vove den påstand at den (iPad'en) inspirere til mere kreativitet en end bærbar computer"

  og binder herefter din påstand op på iPad'ens indbyggede kamera og mikrofon, samt på elevernes mulighed for selv at vælge og installere Apps til løsning af opgaver.

  I forhold til kameraet/mikrofonen har jeg lidt svært ved at se din pointe - der er også kamera og mikrofon i laptops, og det er let at overføre billeder/video/lyd fra eksempelvis en smartphone til en laptop - du kan endda gøre det trådløst med fx Bluetooth, hvis du har glemt dit kabel.

  I forhold til elevernes egen hentning af Apps, mener jeg hurtigt det kan blive en lidt fattig form for problembaseret læring, hvis man indskrænker elevernes løsningsmuligheder til at være et valg mellem Apps. At du mener, at det i højere grad end anvendelsen af fx webbaserede samarbejdsværktøjer understøtter kreativitet, stiller jeg mig uforstående overfor.

  Kreativ tænkning defineres af Ole Striim som "den form for tænkning, som fører til noget nyt, som samtidig er praktisk og værdifuldt". De begrænsede handlemuligheder der findes i en App tror jeg ikke understøtter dette særligt godt - ja, man kan så vælge en ny App, hvis den første ikke slog til, men også i den er man begrænset i sine handlemuligheder.

  De eksempler på kreativ elev-produktion jeg har set (som er lavet på iPads) begrænser sig da også til korte filmklip og billeder med kort tekst opstillet i punktform - eleverne har været stærkt begrænsede i deres udtrykformer pga. de restriktioner den anvendte App har medført for deres kreative tænkning. Og det ser ud som om deres valg af App mere har været funderet i overvejelser over form end over indhold.

  Jeg synes, som Jeppe Bundsgaard, at det kunne være spændende og løfte debatten, hvis du forholdt dig til indlæggets 9 postulater om iPads vs. laptops med tilhørende fakta - har du gjort dig observationer i Odder, som kan bruges i en modargumentation?

  Med venlig hilsen
  Niels Jakob

  SvarSlet
 8. Denne kommentar er fjernet af forfatteren.

  SvarSlet
 9. Denne kommentar er fjernet af forfatteren.

  SvarSlet
 10. Hej Ipad-kombattanter ;-)

  Her et praksis input til debatten:

  Praksis-erfaringer med Ipad i Folkeskolen

  Mvh
  Anders Fehrmann
  Anders.Fehrmann@skolekom.dk
  Lærer på Usserød Skole
  Hørsholm

  SvarSlet
 11. Kære Niels Jakob

  Jeg vil her prøve at gennemgår dine argumenter et for et:
  Citater fra den oprindelige tekst er markeret med **citattekst**

  **1. En iPad støtter læring bedre end en laptop fordi den er mere mobil; den er lettere at have med og holder strøm længere.**

  Ultrabooks er en ny opfindelse og mig bekendt har de ikke gjort deres indtog i nogen skoler endnu. Så lad os nu lige afvente erfaringer fra skoler, der har prøvet Ultrabooks af. Givetvis vil de kunne nogle ting bedre en iPads, men der vil også være ting, de ikke klarer nær så godt.

  En iPad er mere mobil end en ultrabook. Det er der vist ikke tvivl om. Hvis man beskytter sin iPad i et godt itui (eks. G-Form cases se youtube for uddybing), så er de væsentlig mere holdbare end Ultrabooks, der har samlinger og består af en masse løsdele i en skal samlet af mange plasticdele.
  Når det er sagt, så er der problemer med at iPads flækker skærmen hvis de tabes (og ikke er beskyttet). Men mon ikke de fleste Ultrabooks vil være tilsvarende kede af et tab fra en meters højde på cementgulv?
  **2. En iPad støtter læring bedre end en laptop fordi der findes mere relevant, dansk undervisningsmateriale til den.**

  Som du netop skriver vil flash forsvinde fra alle mobile enheder i løbet af nogle år. Dette skyldes at Adobe opgiver at udvikle noget der virker på mobile enheder. Det gælder altså ikke kun apple, men også mange andre smartphones mm.
  Flash er gammeldags og bruger for meget af computerens kraft ift. udbyttet. Der findes ganske vist browsere og flashviewers til iPad, men der er delte meninger om deres effektivitet. (eks. skyfire mm.)
  HTML 5 er her ”for good” der er frigivet værktøjer (gratis) til at konvertere dine gamle flash animationer (banere mm.) til html 5 nemt og hurtigt.
  http://forwardthinking.pcmag.com/none/290436-why-adobe-is-deflating-flash-html5

  Sjovt nok er det presset fra Google, der får adobe til at åbne lidt op (inden de presses i knæ) og ikke det mangeårige pres fra Apple.
  Så når alle mobile enheder har svært ved flash men trives med html 5, så ændrer det sig hurtigt i den rigtige retning. Andelen af websidevisninger fra mobile enheder stiger med uformindsket styrke, og eftersom alle hjemmesideejere må have en fordel i at deres sites kan tilgås så meget som muligt, er min påstand at det kun er et spørgsmål om tid før de store hjemmesider enten går bort fra flash, eller måske endnu bedre – designer en app helt fra bunden af til det mobile marked. Det vil være meget bedre. Og det er på vej. Jeg tror denne diskussion om flash er historie om ganske få år.

  Eks. kan nævnes at alt Gyldendals nye materiale ikke bruger flash, hvorfor? Fordi så er de ude over den diskussion!

  Når det så er sagt så oplever de elever i Odder Kommune jeg har interviewet at det er træls og at de nogle gange mangler flash. Men som de selv siger, så låner vi bare smartboardet, hvis ikke vi lige kan finde det andre steder.

  SvarSlet
 12. **3. En iPad støtter læring bedre end en laptop fordi dens brugerflade er intuitivt designet og lettere at anvende i undervisningen.**

  Fakta:
  **Flere undersøgelser viser, at iPads og andre tablets ikke anvendes til ret mange arbejdsrelaterede opgaver. **
  Nej hvis du spørger folk til deres fritidsbrug af iPaden så nej de bruger den ikke til arbejde. Sjovt viser samme undersøgelse af 80% af de adspurgte ikke vil bytte deres iPad for en Ultrabook, så noget må den gøre rigtigt (i fritidsbrug).

  **En iPad er primært designet til konsumering af forskellige typer af information, og egner sig i mindre grad til større produktion af tekst eller arbejde i eksempelvis regneark[2].**
  Mine interviews peger på at det ikke er nogen hindring for elever fra 6.kl og op at skrive stile på deres iPad. Som jeg får har skrevet hvor mange gange om ugen anvender du dine egne spidskompetencer i excel til noget?
  Ja hvis du skal arbejde med tal, så ja, så skal du have en PC, men for langt størstedelen af folkeskoleelevernes vedkommende vil en iPad så rigeligt kunne opfylde behovene.

  **Eksperter udtaler, at længere tids brug af tablets, pga. den ringe ergonomi, er usundt for bl.a. skuldre, hænder og nakke[3].**
  Ja undersøgelser gælder alle enheder, der ikke lige er en stationær arbejdsstation. Men min point er på en Ultrabook kan du KUN sidde og skrive ved tastatur og mus. Du kan ikke bevæge dig rundt imens du laver noget.

  **Den primære begrundelse fra eleverne er, at en iPad er for besværlig at skrive på.** Som nævnt, de skriver stile på den uden besvær.


  **4. En iPad støtter læring bedre end en laptop fordi den gør det lettere at kontrollere om eleverne laver irrelevante ting på skærmen under forelæsninger/tavleundervisning.**

  Jeg ved ikke lige om du skulle op på ni teser, men denne her er for tynd:=)

  **Fakta:
  På en laptop kan du lukke låget - det kan du ikke på en iPad.**
  Alle elektroniske apparater til skolebrug skal have en ”sluk og kig på læreren” funktion. I Odder hedder det ”luk låget” når man beder eleverne lukke det fleksible cover over skærmen. Alternativt kan den jo vendes om:)  **5. En iPad støtter læring bedre end en laptop fordi den er langt hurtigere til at starte op fra dvale.**

  **Fakta:
  En ultrabook starter op fra dvale på max 7 sekunder[5]. Det er næsten lige så hurtigt som en iPad.**

  Ja hvis du har en toptunet state-of-the-art maskine, frisk installeret og med de lækreste specs. Så ja den kan starte op på 7 sek. Men lad os se det transformeret til skole(prismæssigt) forsvarlige computerindkøb, installeret med elevernes egne software applikationer, og tillagt tiden inden den er på det trådløse netværk, logget ind på de omtalte web 2.0 ressourcer osv. Så nej, den er ikke i nærheden af at være så hurtig som en iPad.

  SvarSlet
 13. **6. En iPad støtter læring bedre end en laptop fordi den er lettere at koble til projektorer etc.**

  **Fakta:
  En iPad kræver omformer til både VGA og HDMI for at kunne forbindes til projektorer og smartboards. Det gør en laptop ikke.**
  En iPad kræver ganske vist en adaptor til at koble sig på en projektor/et smartboard. Men hvis man mener at de 200 kr. ekstra pr. Smartboard (der koster mindst 100 gange så meget) er for dyrt så kan jeg ikke stille meget op.

  **7. En iPad støtter læring bedre end en laptop fordi du bedre kan sikre opnåelse af kravene i Fælles Mål med den.**

  Omvendt en iPad sikrer i langt højere grad opfyldelsen af fælles mål. Lad mig forklare hvorfor. En iPad sikrer, at eleverne allerede fra de mindste klasser har adgang til et praktisk redskab, der sikrer at de får kontakt med lyd, billeder, film, dokumenter osv. Ikke nok med at de har adgang til det, de kan selv være medproducenter. (dette kræver naturligvis at lærerne er med fremme i skoene).

  Du taler om kreativitet som **"den form for tænkning, som fører til noget nyt, som samtidig er praktisk og værdifuldt"** Det er praktisk og værdifuldt for eleverne at de i deres almindelige og velkendte redskab har adgang til et utal at produktionsmåder. Optage video, lyd, film, musik, integration af alle disse dele, ligger lige for. Og eleverne behøves ikke gå i 7.kl. og være computerhajer for at få det til at fungere. Det er lige i deres hænder.
  Du nævner i en senere kommentar at eleverne kan tage fotos med deres smartphones og via bluetooth oploade til ultrabooken. (de kan også sende filer med bluetooth til deres iPad, hvis det var noget). Men helt ærligt, du kan vel ikke mene at elever skal være afhængige af deres smartphones? Og hvad med alle eleverne i de mindre klasser, der formodentlig ikke har smartphones med? Hvordan skal de opfylde fællesmål ift. billed og multimedieproduktioner?
  Jo det er blevet nemmere med Bluetooth end da vi rodede med kabler. Men problemfrit, det tror jeg ikke. Et kuriøst personligt eksempel, min søn har siden august 2011 været med i en forsøgsklasse, hvor de netop har fået en hurtig bærbar computer (dog ikke ultrabook). Siden august anslår han at de kun har brugt mobiler (og at overfører data/film/billeder herfra) 4-5 gange i alt. Så hvis det er retvisende, så er det en mulighed der måske ikke udnyttes i praksis.

  **Fakta:
  En iPad er primært designet til at konsumere information, ikke til at producere den.**
  Forkert en iPad er ikke kun designet til at forbruge information, den er designet til at producere information, fremlæggelser, dokumenter mm. Og det er rigtig vi skal ikke falde på halen over at eleverne kommer og viser os 2 min. hvor de laver dukkefilm hurra hurra. Uanset hvilke platform, de har brugt til deres produktion skal vi stille krav og udvikle dem og deres brug af redskaberne. Men for at være ærligt så det nemt at kritisere små korte underlødige elevforsøg på iPadfilm imens man selv samler elevernes krøllede kopiopgaveark om kortfilm op fra gulvet.  **En iPad kan i mange tilfælde ikke vise søgefunktionerne korrekt på disse hjemmesider, og de apps som findes til de forskellige artikelsamlinger giver ikke de samme muligheder for at filtrere søgningen som hjemmesidernes søgefunktioner.**
  Nej det er selvfølgelig enkelte ting eleverne ikke kan på en iPad, hvor de må benytte de stationære pc’ere til (det burde som før nævnt være til at få en plads, nu hvor alle har iPads. Men omvendt hvis de skulle nøjes med en Ultrabook, så skulle de alligevel ud og have kontakt med videoudstyr, kameraudstyr og lydudstyr. Du kan vel ikke mene at det indbyggede webcam tjener nogen anden funktion end til optagelse af sig selv eller konferenceopkald. Det er ikke i nærheden af at være så praktisk og anvendeligt som iPadens kamera, der dog ikke er fullHD men af en okay kvalitet til skolebrug.

  SvarSlet
 14. **8. En iPad understøtter 1:1 undervisning bedre end en laptop.**

  **Fakta:
  En iPad understøtter pg.a. dens fokus på konsumering af information primært en instruktivistisk 1:1 undervisningsform, og kun i mindre grad en konstruktivistisk og en socialkonstruktivistisk 1:1 undervisningsform.**
  Det kommer sandelig an på hvilken lærer du har. Hvis din lærer ikke kan se de pædagogiske muligheder i iPadens anvendelse, så nej.

  **Størstedelen af de nye webbaserede kollaborative samarbejdsværktøjer, som egner sig til brug i 1:1 undervisning (fx Google Docs, Live Skydrive, Hackpad, Wikispaces, Blogger etc.), fungerer langt bedre på en laptop end på en iPad.**
  Nej hvis du prøver at tilgå dem direkte fra en webbrowser, så nej så duer de ikke nær så godt. Hvis du henter appen eller en tilsvarende app (eller en 3.parts app, der kan koble på den pågældende service og er designet til iPad)., så får du en tilsvarende eller bedre oplevelse.
  Og ja, enkelte af de nævnte samarbejdsværktøjer er bedst på pc – fordi er lavet til pc. Omvendt er der fremragende værktøjer til iPaden, som jeg heller ikke vil forsøge at sammenholde med tilsvarende eller ikke eksisterende pendanter til ordinære PC’ere.

  **9. En iPad er billigere end en laptop.

  Fakta:
  En ultrabook koster fra ca. 6.000,- kr, mens den billigste iPad koster 3.700,- kr. Oven i iPad’ens pris skal dog lægges evt. ekstraudstyr som tastatur, adaptere etc. Der findes endvidere langt mere gratis tilgængeligt læringsmateriale til laptops end til iPads. I sidste ende er en iPad altså ikke nødvendigvis den billigste løsning.**

  Jo en iPad er væsentlig billigere. Du skriver at den billigste iPad koster 3700. Ja det er korrekt, men indmaden er topmodellen. Alle iPads er ens bortset fra den indbyggede hukommelse. Så du får altså topmodellen for 3700 kr. iPad er den bedste tablet (se tænks test). Så du får altså markedets bedste tablet for 3700 kr. eller den billigste skrabede model af en ultrabook for 6000 kr. Oven i prisen for Ultrabooken skal du lægge prisen for at indkøbe og vedligeholde, kameraer, videoudstyr, kraftige pc’ere til videoredigering, samt evt. dikatoner og lydoptagelsesudstyr. Alt dette til alle skolens elever. Det er dyrt.
  De omtalte adaptorer har jeg været omkring og tastaturet er for manges vedkommende tilsyneladende ikke nødvendigt, men skulle det være det, kan det erhverves for omkring 300 kr. Jeg henviser igen til de 140.000 gratis programmer på appstore, som læreren kan vælge imellem.

  med venlig hilsen
  Michael Maagaard

  SvarSlet
 15. Hej Michael Maagaard.

  Tak for dine 4 sidste kommentarer. Jeg svarer så kort jeg kan herunder.

  Ad. 1: Jeg mener i høj grad der kan rejses tvivl om, om det at en iPad vejer 8-900 gram mindre end en ultrabook gør den ret meget mere mobil for en skoleelev. Tages opladningstiden i betragtning, er jeg endnu mere tvivlende. Kombinationen af en laptop og en mobiltelefon (eller alternativt et VADO-kamera eller lignende) er både mere praktisk og mere mobil.

  Ad 2: Det er let at omdanne flashbannere til html5, ja, men noget mere besværligt at omdanne flash-animationer som er tegnede (hvad meget læringsmateriale består af) til html5. Langt størstedelen af det eksisterende flash-baserede materiale vil med stor sandsynlighed ikke blive konverteret.

  Ad. 3: I skolen har man jo netop ikke kun behov for at lave sine fritidssysler. Derfor er undersøgelsens resultater relevante.
  Hvis du KUN har en iPad, er det klart du vil skrive dine stile på den. Havde du både en iPad og en laptop, ville de fleste vælge laptoppen (det siger ihvertfald gymnasie-elever, at de ville).
  Elever i folkeskolen SKAL arbejde med tal - og de skal bruge eksempelvis deres Excel-færdigheder på ungd. uddannelserne.
  At sidde lænet ind over et bord, som skærmen du skal læse og skrive på ligger fladt henover, vil være en større belastning for nakke og skuldre, end at sidde korrekt ved en laptop med en oprejst skærm.

  Ad. 4: Den er muligvis tynd, men argumentet bliver brugt af fortalere for iPads. Pointen er, at det ikke er en særlig fordel ved iPads - hvad du jo også giver mig ret i.

  Ad. 5: Det er et krav til ultrabooks, at de starter så hurtigt op fra dvale - ikke kun når de er nyinstallerede. De vil kunne logge på nettet indenfor de 7 sekunder, og ved at åbne en browser med forudbestemte faner til de relevante sider, er du på tjenesterne indenfor 10 sekunder ;-) - sessionen bibeholdes i øvrigt i computerens hukommelse når du sætter den i dvale.


  Ad. 6: Pointen er, at du ikke behøver dongles/convertere til en laptop - det gør du til en iPad.

  Ad. 7: Man kan producere på en iPad, ja, men det ændrer ikke på, at den primært er designet til at konsumere. Det tror jeg ikke engang Apples marketingsafdeling vil benægte - det er inden for konsumering af information, at en iPad virkelig er stærk. Der er langt flere muligheder for at producere på en laptop. Særligt centralt er det, at den fælles produktion understøttes bedre på en laptop end på en iPad jf. fx de kollaborative værktøjer jeg har henvist til i indlægget.

  Ad. 8: Se mit svar under pkt. 7. Læg dertil, at fx Google Docs App'en IKKE fungerer særligt godt ifht. web-versionen :-)

  Ad. 9: Den billigste ultrabook koster 6000. Den lever dog til fulde op til kravene til en ultrabook, og er dermed ikke en skrabet model. Google Chromebook, som også på mange måder lever op til kravene for en ultrabook, koster ca. 2.500,- kr. i England. Den kommer med stor sandsynlighed til Danmark inden længe.
  Mht. de 140.000 gratis Apps: Hvor mange er på dansk? Hvor mange er egentlige læringsmaterialer? Hvor mange er anvendelige i undervisningen?

  Hvis du, eller andre, har konkrete erfaringer med brugen af iPads i undervisningen, som kan bruges som argumenter for at iPads er et bedre læringsredskab end laptops, vil jeg meget gerne høre om dem.

  Endvidere kunne det være rigtigt spændende at få bud på, hvilke didaktiske overvejelser og tanker man kan lægge til grund for at vælge iPads fremfor laptops til brug i undervisningen.

  SvarSlet
 16. Jeg har læst indlæggene og vil ikke kommentere alle punkterne, det er rigtigt svært at argumentere mod en der er så glad for en laptop og ikke ser mulighederne ved en ipad. Jeg ved at elever med iPad er mere mobile, bruger rummet, sidder ikke i ergonomisk forkerte stillinger mere end før, de er producenter og bruger iPad som det multimodale værktøj det er, det kan absolut ikke sammenlignes med en laptop der, udover det, lukker mere af for interaktionen mellem lærer og elev når skærmen er oppe end en ipad gør. Eleverne bliver selvfølgelig opdraget til at "klappe i" som det så fint hedder nogle steder, så de ved da godt hvornår der skal arbejdes non-ipad. Du tilskriver ikke eleverne mange evner ved at konkludere at de er konsumenter, det er de så absolut ikke. Du skal selvfølgelig forsvare dit indlæg med næb og klør, det er også svært for html5 og flash-folk at blive enige, så det bliver vi næppe og det er heller ikke målet. Jeg synes blot at du skal finde en mere bred vinkel på et indlæg du vil have folk til at tage med til deres skoleleder

  SvarSlet
 17. Hej Rikke

  Tak for din kommentar.

  Det lyder spændende med dine observationer - er de gjort i Odder? Hvad tror du er grunden til at du har kunnet observere, at eleverne 'bruger rummet' mere med en iPad end med en ultrabook?

  Jeg skriver vist ikke, at eleverne er konsumenter - det mener jeg (helt personligt) heller ikke de bør være. Jeg skriver derimod, at et stykke teknik som er designet til konsumering af information, let GØR eleverne til konsumenter i undervisningen. Det kan jo også være meget fint, hvis man mener eleverne lærer bedst på den måde - så længe man blot har gjort sig overvejelsen :-)

  Jeg vil meget gerne forsvare mit indlæg, ja - jeg mener til stadighed det er vigtigt, at kommuner og skoler gør sig didaktiske overvejelser forud for indkøb af it-udstyr til undervisningen. Jeg efterspørger i min seneste kommentar didaktiske argumenter for at vælge iPads til undervisningen fremfor laptops. Der er rigtigt mange fortalere for iPads i undervisningen - og det kunne være dejligt, hvis de ville dele deres didaktiske argumenter for at vælge iPads fremfor laptops. Jo flere argumenter for det ene og det andet, des bedre grundlag vil andre kommuner og skoler have for at diskutere og træffe beslutning om indkøb af nyt it-udstyr.

  Med venlig hilsen
  Niels Jakob

  SvarSlet
 18. Anders Westermann3. maj 2012 kl. 13.52

  Det er en overordentlig interessant debat, tak for det - og i øvrigt skønt med blog-formatet, hvor vi kan få lov at stille spørgsmål, kommentere og man kan uddybe sine pointer (det var også lige før det nærmede sig de "gode gamle dage" med Smartboard vs Activboard og VHS vs BETA-max ;-)

  Vi har, på min skole, i maj måned lånt et klassesæt iPads af CFU og i den forbindelse havde jeg også konsument vs producent-problematikken i tankerne. Vi er stadig kun lige ved at gå i gang med vores projekt, så jeg kan ikke endnu komme med egne erfaringer, men jeg faldt forleden dag over en fin norsk blog, hvor der fortælles om mange undervisningssituationer, der tager udgangspunkt i elevernes aktive deltagelse og ikke mindst som producenter og kreative skabere. Se mere her: http://jangamre.wordpress.com/2011/08/17/programvare-a-starte-med-for-grunnskoler/ og her: http://jangamre.wordpress.com/category/kreativ-med-ipad/

  SvarSlet
 19. Hej Anders

  Tak for din kommentar også. Det lyder rigtigt spændende med jeres projekt, og jeg vil meget gerne høre om dine erfaringer når I er kommet lidt længere.

  Det ser ud som om der er en del af de Apps der listes på den blog du henviser til, som kan bruges til elev-produktion i de forskellige fag. Jeg mener dog ikke dette ændrer på, at en laptop i langt de fleste tilfælde er mere anvendelig i produktions-øjemed.

  (De har forøvrigt en god pointe på bloggen ifht. at gemme genveje til forskellige web-kilder på startskærmen - noget som man også ville kunne på en laptop. Alternativt kan man lade eleverne installere et plugin i deres Chrome-browser, som giver dem en startside med visuelle bogmærker - et godt bud er dette plugin fra codeworkx: http://codeworkx.de/wordpress/2012/01/16/google-chrome-extension-fancy-bookmarks/ )

  SvarSlet
 20. Anders Westermann3. maj 2012 kl. 15.33

  Hej Niels Jakob

  Først og fremmest må jeg hellere bekende kulør: Jeg er Android-bruger ;) ...men har også en (jailbreaket) iPad som jeg benytter i ny og næ.

  Dernæst: Jeg er helt med på mulighederne i et åbent pc-miljø i forhold til det (relativt) lukkede iPad-miljø. Jeg synes, at både du og de andre kommentatorer kommer meget fint rundt om pointerne i forhold til dette område i det ovenstående, så det vil jeg ikke bidrage yderligere til.

  En enkelt pointe, der dog alligevel relaterer sig til åben/lukket-problematikken er diskussionen om eleverne som (med)didaktikere, hvor jeg umiddelbart har en forventning om, at udvælgelsen af relevante programmer/apps vil være mere demokratisk, forstået således, at eleverne nemt kan foreslå alternative programmer til at løse en given opgave/projekt end det, der som udgangspunkt er foreslået af underviseren (og som i pc-verdenen ofte kræver en lettere kompliceret installation, hvis man har en rigid it-politik - og det er mit indtryk er tilfældet mange steder). Nå tilbage på sporet: Tilgængeligheden i programmerne i App Store er til at tage at føle på - den ligger som et ikon lige foran elevernes leverpostejsindsmurte pegefingre og selvom man som skole naturligvis/sandsynligvis har kodeordsbeskyttet sin App Store tager det ikke mange sekunder at skrive kodeordet ind og derefter hente en app, der kan prøves af og - hvis den viser sig ikke at være brugbar - kan afinstalleres lige så hurtigt igen. Det giver en stor fleksibilitet og ikke mindst en ditto gevinst i forhold til eleverne som (med)didaktikere.

  Tillad mig i øvrigt lige at smide endnu et link på banen, som jeg faldt over i min søgen efter spændende og lærerige aktiviteter med iPad'en: http://pinterest.com/techchef4u/ipad-lessons/

  SvarSlet
 21. Kære Niels Jakob

  Lige en kort kommentar. Du skriver:

  **Hvis du KUN har en iPad, er det klart du vil skrive dine stile på den. Havde du både en iPad og en laptop, ville de fleste vælge laptoppen (det siger ihvertfald gymnasie-elever, at de ville).**
  Det er klart - en laptop er bedst at skrive på. Men de har ikke begge dele, og omvendt vil det også gælde, hvis de skulle lave en video, et dukketeater eller noget andet multimodalt nemt og smidigt, så ville de vælge en iPad frem for deres Laptop.

  **Elever i folkeskolen SKAL arbejde med tal - og de skal bruge eksempelvis deres Excel-færdigheder på ungd. uddannelserne. **
  Se bare det at kalde det excel færdigheder er interessant. Der findes groft sagt kun ét program til at lære omkring tal og behandling og udregning af formler mm. . . og det er excel. . . . Lad os da vise eleverne så mange programmer som de sprogligt (eng./dansk) og mentalt kan overkomme og så lade dem vælge hvordan de fungerer som redskaber til at løse en given talopgave. Det er fleksibel og fremadrettet læring i stedet for lukkede færdigheder i et excel ark, hvis primære kvalitet er at imponere lærere, der også har disse færdigheder.

  **At sidde lænet ind over et bord, som skærmen du skal læse og skrive på ligger fladt henover, vil være en større belastning for nakke og skuldre, end at sidde korrekt ved en laptop med en oprejst skærm.**
  I Odder Kommune har alle elever fået et foldbart cover med, således at iPaden kan stå, ligge, hæves mm. så de kan skifte stilling ofte.
  mvh Michael

  SvarSlet
 22. og lige en mere :)

  **Mht. de 140.000 gratis Apps: Hvor mange er på dansk? Hvor mange er egentlige læringsmaterialer? Hvor mange er anvendelige i undervisningen?**

  Det er netop pointen, størstedelen er ikke designet til undervisning - og skal heller ikke være det. . .
  Det er klart at de mindste elever skal have klart flest apps, der så at sige er fordøjet pædagogisk og sprogmæssigt. Men i løbet af deres skoletid skal de netop ud i den vilde app jungel og selv arbejde med at se hvordan forsk. apps kan bruges til at opfylde deres formål med en given aktivitet. De dårligste værktøjer for udskolingselever er netop gennemtyggede og velfordøjede apps hvor alt er lavet med den danske folkeskole in mente. En grov påstand, men der er sandhed i den. Du snakker meget om excel og word - er det undervisningsprogrammer? Nej eleverne skal som slutmål i skolen have at kunne meta-tænke omkring deres app- (eller program på pc) brug. Det er den situation, der ligner "den virkelig verden" mest.

  På en iPad har de skolens programmer helt sideløbende med deres eget gratis login, så de til enhver tid kan hente præcis hvad de ønsker (af gratisprogrammer) og ligesåhurtigt afinstallere dem igen (uden at det skal problemer for IT-vejlederen eller den præinstallerede software.

  Men ja, det er op til læreren at være med (og gerne lidt forud) for de apps der er bedst anvendelige. En stor opgave.

  **Hvis du, eller andre, har konkrete erfaringer med brugen af iPads i undervisningen, som kan bruges som argumenter for at iPads er et bedre læringsredskab end laptops, vil jeg meget gerne høre om dem.**

  Se nu skal vi lige huske præmissen: som du jo nævner i ordlyd af dit oprindelige indlæg **hvorfor en iPad er dårligere end en ultrabook**
  Jeg vil på ingen måde argumentere for at en iPad er et klart bedre redskab til 1:1 end en ultrabook, jeg opponerer bare voldsomt imod præmissen om at den skulle være ringere :)

  Når det så er sagt, så vil jeg til enhver tid mene at de mange fordele ved en iPad frem for en ultrabook opvejer de få ulemper.

  I øvrigt er jeg samme oldschool generation som dig og jeg har både iPad og ultrabook. . . Hvis jeg skulle aflevere én af dem, blev det min iPad. Uden spørgsmål - Men jeg anser også mig selv for at være i den anden ende af "skriftlighedsskalaen" end folkeskoleelever.

  Det er klart at jo længere du kommer op i uddannelsessystemet jo mere skriftbundet bliver din akademiske hverdag. Men så længe vi taler folkeskole er en iPad, evt. suppleret af et tastatur det rigtige valg. (måske også derfor at Apple udelukkende satser på K-12 niveau og lavere i USA.)

  Det lyder lidt kunstigt at jeg så anbefaler iPads, men jeg vil til enhver tid ønske at elever fik en iPad, når jeg ser de muligheder, der ligger i brugen af dem.

  SvarSlet
 23. Hej Michael

  hermed mit sidste svar på dine kommentarer:
  Man vil altid vælge en laptop fremfor en iPad at skrive på - godt vi er enige om det. De multimodale produkter du kan lave på en iPad, kan du desuden MINDST lige så godt lave på en iPad.

  Jeg nævner Excel som eksempel - det kunne også være regneark i Google Docs, CAS programmer og meget andet, som eleverne skal bruge i deres videre uddannelsesforløb og i erhvervslivet. Hvor skal de lære at bruge disse redskaber, hvis ikke i folkeskolen?

  Hvis eleverne sidder med covers og opretstående iPads, er fordelen ved at iPad'en ligger fladt på bordet jo pist væk. Og den nævnes ellers af flere som et væsentligt argument for iPads :-)

  Ikke-didaktiserede læremidler kan være en god ting - der findes dog langt flere ikke-didatiserede værktøjer til laptops end til en iPad, og mange af værktøjerne til laptops kan mere end én ting. Den simplificering Apps medfører, er ikke nødvendigvis en god ting ifht. at kunne 'meta-tænke' - og slet ikke i forhold til at kunne tænke kreativt i anvendelsen af dem.

  Jeg skriver vist ikke nogen steder "hvorfor en iPad er dårligere end en ultrabook" - jeg fremlægger derimod postulater for det modsatte, og tilbageviser dem med en række fakta.

  Endelig forstår jeg ikke helt, at du ikke vil argumentere for at en iPad er et bedre 1:1 redskab end en laptop, når du lige bagefter skriver "Når det så er sagt, så vil jeg til enhver tid mene at de mange fordele ved en iPad frem for en ultrabook opvejer de få ulemper." Det er jo rimeligt at argumentere for det - jeg savner bare lidt didaktiske overvejelser til understøttelse af argumenterne :-)

  SvarSlet
 24. Mads-Peter Galtt4. maj 2012 kl. 12.08

  Kære alle!

  Lad os, som Jeppe Bundsgaard også påpeger, koncentrere os om didaktikken. Lad os høre om praksiserfaringer og om hvor netop denne teknologi er en gevinst for læringen.

  John Klesner og Jakob Davidsen har med deres indlæg i Folkeskolen (se link herunder) ligesom Niels Jakobs 5 anbefalinger til indkøb af it-udstyr gang i noget vigtigt og grundlæggende. Det er efter min mening her vores diskussion skal starte.

  http://www.folkeskolen.dk/511681/2020-hvis-ipad-er-svaret-hvad-er-saa-spoergsmaalet

  SvarSlet
 25. Hmm bare et par hurtige:
  @Jeppe Bundsgaard: Jeg er i mange sammenhænge enig i dine betragninger og positioneringer,især i forhold til læsning af digitale tekster. Men i denne debat kunne godt tænke mig at du som "eksperten" mange lytter til ville blive mere konkret. Fx omkring "Det bestemte" eleverne i folkeskolen skal lære. Det lyder for meget fagdidaktisk/uddannende og meget lidt dannende til refleksive lærende medborgere (dette indebærer også CKF'erne i min optik). Staten kommer til at lide endnu større tab en et par milliarder, hvis folkeskolen bliver en endnu større reciteringsfabrik. Eleverne skal lære at finde egne læringsveje i det samfund de kommer ud i.Det bestemte må være en fleksibel størrelse og det kvalificeres ikke gennem et valg af en bestemt teknologi. De skal være multiteknologiske i alle henseender. Ellers er det blot symptombehandling.
  Og så lige en spids kommentar til sidst. Når du anbefaler Michael(altså en folkeskolelærer)at læse op på hvad skolen går ud på, så kunne jeg godt tænke mig at tilspørge dine egne referencer. Jeg forsøgte forgæves (i PURE, på google, jeppe.bundsgaard.net)at finde noget der pegede på et længere ophold i en folkeskoleklasse med alt hvad det måtte indebære. Bare lige et apropos "at gå efter manden og metoden":-)
  metablikket er jo godt, men langt fra nok.

  @Michael Maagaard: tak for nogle rigtig spændende indspark, der efterhånden også blev underbygget. Jeg har fået et par henvisninger til andre der beskæftiger sig med området, der helt sikkert skal tjekkes ud.

  @Niels Jacob:Sikke en opgave du er på her:-) Jeg forstår dine bekymringer, men må erkende at de måske forbliver på et lidt for tænkt plan for mig. Jeg mangler simpelthen nogle eksempler på dine påstande. Har du nogle konkrete erfaringer du evt. kunne henvise til, der iscenesætter android/ultrabooks? Især med tydeliggørelse af dine læringsteoretiske/didaktiske pointer. Jeg ser en svaghed i den argumentation der fx går på antallet af apps. Det handler ikke om mængden af apps, men om brugervenligheden for eleverne og lærerne. Der er gået for meget spildtid med at teknikken skal virke og at alle lærere skal være it-teknikere.Det forhindre dem i at komme ind til den kerne du selv understreger, nemlig didaktikken.Min erfaring er at den enkelte lærer synes det er vigtigere med 50 apps der virker, end om det er android eller ipad. Det skal bare virke, hver gang. Og med hensyn til konsumering har @Anders Fehrmann vist lukket den med sit link. Så vil jeg lige kommentere det her med regnearket. GoogleDocs mm. kører også til ipad, men du har ret i at det er noget begrænset. Men det har jo virket før med skrivebordsfunktionen, så mon ikke der kommer en løsning snart. Og i den forbindelse også det her med at den er dårlig at skrive på...som jeg har oplevet det i praksis er det it-folk der har et problem her og ikke eleverne. Personligt synes jeg det er bedre på en ipad, da mine håndled ikke får et "knæk" når de ligger på tastaturet. Jeg skriver rigtig meget på mit arbejde og må give @Rikke ret i, at en tablet indbyder mere til mobilitet end en laptop.
  Til sidst lige lidt til postulaterne: Du siger du underbygger dem med fakta. Men jeg kan ikke se evidensen for dine fakta. Det virker mere som om du (nogle steder fx omkr. faghæfte 48)underbygger dine postulater med postulater. Kan du henvise til undersøgelser eller erfaringer der underbygger de fakta du har i især 2,3,7 og 8?

  @Anders Fehrmann, @Anders Westermann thanks for sharing:-) Mere af det tak.

  Vil slutningsvis gøre opmærksom på et projekt i Sønderborg jeg er med i, der handler om "Det digitale lærerteam", hvor ipads spiller en stor rolle. ALT det vi får ud af projektet bliver skitseret på min blog så andre kan diskutere, bruge, teoretisere, kritisere osv. Der er både lidt teori og snart også noget praksis. Håber at man også her vil være kritisk og konstruktiv:
  http://rhachmann.wordpress.com/

  Jeg tror på, at vi alle vil det samme. Nemlig skabe den bedste af fremtidens skoler.

  /roland

  SvarSlet
 26. Hej Roland. Tak for kommentaren. Jeg nøjes med at svare på det, der henvender sig til mig :)

  Eksempler på ultrabooks: Nej. Ingen skoler har, så vidt jeg ved, indkøbt sådanne. Dog har jeg masser af eksempler på gym.elever, som anvender dem i uv med succes, og som udnytter kollaborative webbaserede værktøjer.

  Som jeg læser dig, mener du at brugervenlighed er vigtigere end læringspotentiale i valget af værktøj. Det mener jeg er et skidt udgangspunkt. Det svarer til at man, i sine didaktiske overvejelser, vælger metode før man gør sig formål og mål klart. Og man desuden bør huske, at målgruppen er eleverne, ikke lærerne.

  Det kan godt være du synes, at en iPad er bedre at skrive på end en laptop. Det mener gymnasieelever, jf. mit link, ikke.

  Google docs er langt fra det eneste webbaserede værktøj, som fungerer bedre på laptop end på iPad.

  En iPad er primært designet til at konsumere. Du KAN producere på den, men det er lettere på en laptop.

  Mht. mobilitet har jeg svaret på den tidligere. 8-900 gram gør næppe en forskel.

  Ifht. evidens, så er der linket til forskellige undersøgelser etc i indlægget. Der er, så vidt jeg ved, ikke gennemført forskningsforsøg, hvor iPad sammenlignes med ultrabooks i uv. Derfor kan mine fakta måske virke lidt for tænkte. Men hellere det, end at der slet ikke bliver tænkt før indkøb af udstyr ;-)

  Jeg har forøvrigt læst din blog, og lagt en kommentar for godt en uge siden, som vist er røget i spamfilteret? Det er spændende læsning, og det kunne være rigtigt spændende at høre dine didaktiske argumenter for at I har valgt iPad, og ikke ultrabooks.

  Mvh
  Niels Jakob

  SvarSlet
  Svar
  1. Jeg synes forøvrigt Jeppe Bundsgaard på en meget diplomatisk måde får sagt fra over for en meget ubehagelig og unødvendig tone. Tak for det. Også tak for rosen for de 5 punkter til overvejelse. Det var i virkeligheden dem vi burde diskutere teknologi ud fra.

   Og så er der vist ikke tvivl om, at Jeppe Bundsgaard er en stor kapacitet på området, med stort indblik i praksis qua en række forskningsprojekter.

   Slet
  2. Kære Niels Jacob
   Du må endelig ikke misforstå mig. Jeg mener faktisk at manglende brugervenlighed hæmmer lærerprocessen. Hvis vi hele tiden skal stoppe op og løse teknoske konflikter mister vi læringsflowet. Jeg tror vi er meget enige på det punkt. Det var det jeg forsøgte at sige. Personligt er jeg meget cross- platform minded, da jeg mener hver teknologi har sin force i forskellige kontekster. Alle burde tænke mere som evernote. Uafhængig af device.. Der tror jeg fremtiden ligger

   Og med hensyn til den kontinuelige argumentation om konsumeringsideen bag ipaden. Ja, det handler vel om hvordan den iscenesættes. Jeg tænker at hverken mobiltelefon eller andre mobile devices er tænkt til læring. Men alligevel er der mange der er glade for mobil læringskonceptet.

   Så lige en undskyldning. Havde ikke set din kommentar. Den er nu fikset og der kommer et svar inden længe:-) tak for det.

   Jeg synes det er rigtig godt du tænker og er glad for din åbenhed for at andre tænker med.

   Slet
  3. Hej Roland

   Ja, vi kan godt være enige om, at teknikken skal virke. Jeg mener dog ikke man skal forsimple teknikken og begrænse de pædagogiske og didaktiske muligheder, for at den ældre generation (lærerne) også kan være med. Kan lærerne ikke finde ud af at anvende de mest relevante it-værktøjer, må de på kursus og lære det. Det nytter ikke at fravælge det bedste værktøj for at tilgodese en sekundær målgruppe (som lærerne er i denne sammenhæng).

   Pointen omkring produktion/konsumering er netop, at det ikke kun handler om iscenesættelse. Nogle produkter er designet til at konsumere, andre til at producere. I den undersøgelse vi har lavet på Århus Købmandsskole, er der en meget klar tendens, der peger på at eleverne mener laptops er bedre at producere på end tablets. Dermed ikke sagt, at tablets ikke er gode til nogle ting (som mobiltelefoner jo også kan være det) - men de er IKKE designet til produktion :-)

   Slet
  4. Der er næppe heller nogen tvivl om, at Jeppe Bundsgaard har været direkte usaglig i sin kritik af iPads. I stedet for at undersøge brugen af iPads i Odder Kommune har han valgt at kritisere uden at forholde til virkeligheden. Man får næsten tanken, at han prøver at markedsføre sig selv, hvilket desværre ikke er uset på DPU, jvf. institutionsdebatten.

   Niels Jakob - dit blogindlæg er skrevet fra den gamle mands perspektiv. Sandheden er, at vi overhovedet ikke kan forestille os, hvordan de kommende generationer vil kunne producere. Ultrabooks er reelt set en let bærbar og ike andet. Har du prøvet at redigere video på en tablet? Der er altså andre måder at producere på end at skrive tekster, Og det problem lader sig også meget nemt løse med et eksternt tastatur. Hvis vi taler tekster - har du så sammelignet det at konstruere et mindmap på en tablet vs. bærbar?

   Din adapter-kritik vidner desværre også om mangelfuld research. Med en minimal investering kan en iPad sende trådløst til en projektor.

   Der er bestemt grund til at diskutere tablets i undervisningen, men dit oplæg vidner desværre kun om, at du har sendt en Ultrabook og er blevet upassende begejstret.

   Lars B. Mortensen

   Slet
  5. Hej Lars

   Tak for din kommentar. Jeg tror du har ret i, at vi ikke kan vide hvordan de fremtidige generationer vil producere. Man må dog formode, at de vil anvende it-værktøjer til understøttelse af virtuelt, kollaborativt samarbejde i langt højere grad, end de gør i dag. Netop derfor kan jeg også se en fare ved, at man vælger at tilbyde elever iPads, som ikke giver den samme mulighed for at producere i virtuelle fællesskaber, som mange af de webbaserede værktøjer jeg nævner i artiklen giver.

   Ja, ultrabooks er en let bærbar, og ikke andet. I mange tilfælde er den dog i mine øjne, selvom den ikke er andet end en bærbar, mere anvendelig end en tablet. Som jeg har nævnt i en anden kommentar, er der naturligvis andre måder at producere på end gennem tekst - men der er samtidig et krav om, at eleverne i folkeskolen skal lære at formulere sig skriftligt.

   Jeg kender godt til Apple TV (er vist også nævnt andetsteds). Det kan godt være min research halter og evt. er forældet, men så vidt jeg ved, er det kun Apple-produkter der kan tilgå en projektor trådløst gennem denne teknologi. Det kan selvfølgelig være, at der nu er fundet en løsning på dette?

   Jeg er ikke specielt begejstret for ultrabooks - i virkeligheden synes jeg, at et produkt som Microsoft Surface er langt mere interessant end fx Ultrabooks og Chromebooks.

   Min pointe er, at det ikke bør være teknologien der definerer didaktikken, men at det istedet bør være de didaktiske overvejelser, der definerer hvilken teknologi, man vil anvende i undervisningen.

   Med venlig hilsen
   Niels Jakob

   Slet
 27. Lidt praktiske overvejelser om brugen iPads i undervisningen + en dejlig nyhed for SMART board brugere.

  http://bit.ly/Jm9njz

  SvarSlet
  Svar
  1. Hej Roland,
   Når jeg følger dit link, bli´r jeg bedt om brugernavn og password. Kan du afhjælpe...?
   Mvh.,
   Lars M.

   Slet
  2. Hej Lars.
   Dette skulle virke:-)
   http://rhachmann.wordpress.com/2012/05/05/ipads-i-undervisningen/

   Slet
  3. Hej Roland,
   Super, nu er jeg "med".
   Mvh.,
   Lars

   Slet
 28. Hej Niels og andre

  En spændende og heftig diskussion.
  Der er en del der MENER noget om iPads,
  men det er ikke dem alle der VED noget, før de farer til tasterne.

  Derfor er det forfriskende at læse Michales Maagaards indlæg. Han har da været ud og observere nogle af vores elever i Odder. tak for det!

  Desværre mangler der i hele denne debat et vigtigt aspekt.
  Hvad er det for en plusværdi, som iPaden giver i undervisningen?

  Hvis jeg skal sætte sagen lidt på spidsen, så bliver PCerne i folkeskolen mest af alt brugt som en skrivemaskine med skærm, også kan den gå på internettet. Matematiklærerne opper sig, og bruger så Excel og Geogebra.

  Min påstand er, at sådan bliver it brugt i folkeskolen i LANGT de fleste tilfælde.

  Fordi det er hamrende bøvlet at skulle arbejde med lyd, billeder og video på en pc, for langt de fleste lærere.
  Der mangler nogle ordentlige værktøjsprogrammer.

  Jeg ved godt at en del it-vejledere/nørder godt kan!

  Her er bøvl med at flytte filer fra det ene medie til det andet, konverteringer og samarbejdninger af de forskellige udtryk.
  Så i mange tilfælde bliver resultet en powerpoint med lidt hoppende effekter og lidt video eller lyd.

  Jeg oplever, som lærer og læringsvejleder i Odder, og har set rigtigt mange eksempler på dette, at de mange produktions apps, giver HELT NYE MULIGHEDER for at arbejde med udtrykket.
  Med produktionsapps mener jeg apps mange kan bearbejde lyd, billeder og levende billeder med. Se en liste på min blog: http://skoleipad.dk/apps/mine-favorit-apps

  En fødekæde i naturen kan illustreres på MANGE forskellige måder.
  Et emne som Strøm kan i fysik formidles på mange måder. Her kommer kreativiteten ind, for eleverne oplever at iPadens apps giver dem et redskab, hvor de kan tegne, aminere, tage billeder, tale, filme, og arbejde sammen omkring.
  Så de bobler helt over af iver, kreativitet og skøre idéer

  Og det er det der er så skønt at se: Eleverne undersøger, prøver og eksperimenterer, fordi det er så nemt at kombinere de forskellige udtryk, og de bliver pludselig PRODUCENTER.

  Så for mig som lærer er den største ændring helt klart: at eleverne får mulighed for at indsamle viden og data, bearbejde den på deres måde, præsentere det for klassen og så få en tilbagemelding i klassen.

  Og frem for alt: de er rigtigt gode til at gøre et sammen!

  Har oprettet en blog: skoleipad.dk, hvor jeg prøver at samle hvad jeg kan finde om inddragelse af iPads i undervisningen.

  Mads Remvig
  Parkvejensskole
  Odder

  SvarSlet
  Svar
  1. Hej Mads

   Tak for din kommentar.

   Jeg er på ingen måde uenig i, at kreativitet er vigtigt i en undervisningssammenhæng.

   Du skriver, at eleverne producerer sammen. Er der nogen af de Apps du lister på din blog, som understøtter simultant, kollaborativt samarbejde (hvor eleverne sidder med hver deres iPad og samarbejder virtuelt om produktionen?) Er der noget af det, du kan lave med disse Apps, som du ikke kan lave på fx en laptop?

   Med venlig hilsen
   Niels Jakob

   Slet
  2. Hej Niels

   Ja det er der.
   Et eksempel er Pubbet pals, hvor eleverne kan sidde og lave små animationsfilm, bevæge figurerne, og indtale replikker.
   Et andet er iMotion til at lave stopmotion film.

   iMovie gør det vel også delvist.

   Men egentligt mener jeg det er en forfejlet vinkel, at det at arbejde sammen, kollaborativt, er ensbetydende med, at man skal sidde med fingrene nede i den samme bolledej/iPad.

   For mig at se, så handler det i meget højere grad om det samarbejde der foregår, i forhold til at samle og bearbejde viden.
   Hvem der så har fingrene i iPaderne, og hvem der deltager på andre måde, foran kameraet, flytter objekter, lægger stemme ind over, er for mig mindre vigtigt.

   Det centrale er det samarbejde der foregår omkring produktionen, og her er iPaden blot et redskab. Det bedste der er på markedet i dag.

   Slet
  3. Hej Mads

   Jeg ved ikke helt om du misforstod mit spørgsmål, eller om jeg læser dit svar forkert? :-)

   Jeg spurgte ikke om, om eleverne kan sidde sammen om én iPad, og samarbejde omkring udvikling af fx en billedcollage, men om, om de kan sidde ved hver deres iPad, og samarbejde om den samme collage? Det er det man kan i nogle af de webbaserede værktøjer jeg nævner i indlæggets punkt 8. Men det er måske også det man kan i de apps du nævner?

   Den forståelse af samarbejde du skitserer, lyder for mig mere som kooperation (hvor der er en høj grad af arbejdsdeling - nogle filmer, andre klipper, en tredje skriver etc), end som kollaboration, hvor alle tager del i alle dele af processen. En iPad er muligvis et godt redskab til kooperation, men jeg mener, jf. punkt 8 i indlægget, at mulighederne for kollaboration i undervisningen er flere med fx ultrabooks. Ihvertfald synes jeg, at det er forhastet at konkludere, at en iPad er det bedste redskab på markedet til at understøtte kollaboration ;-)

   Med venlig hilsen
   Niels Jakob

   Slet
 29. Herligt med så meget engagement i debatten. Jeg tager det mest af alt som et tegn på at vi alle vil vores børn det bedste...og det er jo godt! Jeg har selv været ansvarlig for et større iPad-projekt på Borupgaard gymnasium i Ballerup, og har og høstet en lang række af erfaringer på det område. Alle disse erfaringer har udmøntet sig i et helt konkret pædagogisk og didaktisk værktøj, der udspringer direkte af den daglige praktiske erfaring med iPads i undervisningen. Jeg mener selv at det løser en lang række af de problemer som jeg har oplevet med brugen af iPads i undervisningen

  meebook.com

  Mange hilsener
  Jesper Rømer
  (lektor Borupgaard gymnasium og initiativtager til Meebook)

  SvarSlet
 30. Jeg skal da love for, at der er gang i synspunkterne. Med fare for liv og lemmer, vil jeg da gerne give mit besyv med. Lol

  Jeg faldt næsten ned af stolen, da jeg læste følgende (Michael Maagaards indlæg (1. maj 2012 22.24):

  "Jeg ser elever, der henter apps efter behov, undersøger (1) om de kan bruges til at løse opgaven med (2) hvordan de klarer dette ift. andre apps (3) hvordan denne app og viden kan integreres med deres portfolio (4) alt dette i tæt samspil med de andre elever."

  Her er sagens kerne efter min mening! Ikke blot fortæller dette udsagn om forskellen på "applikationer" (små målrettede programmer, der løser en enkelt opgave godt) og "sofwareprogrammer" (megastore løsninger, der løser alle opgaver lige dårligt).

  Jeg har længe været træt af Office pakken og store LMS'er. Illustrerende er LMS'ers integration af Web 2.0 teknologierne - tro mig, de er altid dårligere (og langsommere udviklede) løsninger end de, der findes "derude" <- speialiseret til én enkelt opgave og konstant under udvikling.
  Studerende på min institution beklager sig jævnligt over LMS'ernes "Altmodischkeit" - og de har jo ret. Sikke et signal at sende.. :(

  Men vigtigere endnu viser beskrivelsen, at ungerne kan det, jeg forfærdeligt gerne vil lære mine studerende og kolleger: (1) at identificere opgaven, samt hvilke krav der stilles til en løsning, (2) at finde og vælge et værktøj, der kan løse opgaven tilfredsstillende, og (3) integrere løsningen i det læringsmateriale, de arbejder med.

  For mig at se, er det netop den berømte fiskestang, der er langt bedre end den enkelte fisk. Kan vi understøtte og udvikle disse kompetencer hos vore elever/studerende/kolleger, er vi nået milevidt videre, end det er lykkedes os på de 20 år, vi har kæmpet med "IT kørekort", "Pædagogiske kørekort" and what not i forhold til store kontorpakker, der er dét, de rent faktisk hedder: "kontorpakker"!

  SvarSlet
 31. (11. august 2012) Jeg må straks tilstå, at jeg ikke har læst alle de foregående indlæg. Jeg har ikke engang en Ipad. Til gengæld har jeg brugt en Ipad mange gange.

  - Selv har jeg investeret i en 7" tablet-pc ZTE, som jeg selv finder er et bedre format end Ipads 10".

  Det er meget akavet (for mig) at sidde med en 7" tablet i venstre hånd og betjene den med højre hånd. Jeg laver et uhensigtsmæssigt vrid med venstre hånd.

  ZTE tablet-pc er langt fra så hurtig som Ipad, men jeg synes den er meget mere 'handy'. Men jeg savner både mus og tastatur.

  Eftersom jeg har arbejdet med pc i mange år synes jeg, at mus og tastatur er nødvendige. Touch-skærmen på en tablet bliver hurtigt 'nasset' og fedtet.

  Jeg har også en 15.6" pc, som fungerer fint, men den er jo ret tung at slæbe rundt på. Så jeg overvejer en 10" notebook, fordi jeg tit har brug for at skulle skrive noget i forskellige blogge.

  I forbindelse med undervisning er Ipad eller andre tablet-pc'er et rigtigt godt valg - afhængigt af opgaven.

  En Ipad kunne f.eks. være udmærket i forbindelse med ekskursioner i naturen, hvor den kunne fungere som opslagsværk i forbindelse med de dyr og planter mm. som eleverne møder uden for klasseværelset.

  Så som jeg ser det, er det ikke ENTEN-ELLER, men BÅDE-OG.

  Se først og fremmest på de aktuelle behov i undervisningen, og vær realistisk omkring bedømmelsen af udstyret.

  Som forhenværende lærer i Folkeskolen ved jeg, at der ligger mange dyre genstand, f.eks. videoudstyr, rundt omkring, som næsten aldrig er blevet brugt.

  Både en Ipad og en bærbar pc er 100 gange bedre end dem, der samler støv i lagerrum uden at blive brugt.

  SvarSlet